مردم سالاری

سه شنبه 29 اردیبهشت 1383 ـ 28 ربیع‌الول ـ 18 می ـ شماره 671

دیدگاه 

جوابیه انجمن بازیگران خانه تئاتر به مقاله

 «جشن بازیگر و چند اما و اگر»

چرا عصبانی هستید؟

  انتخابات خانه تئاتر در 19 فروردین 1383 در کمال سلامت انجام شد و حسودانی را که چند سالی است در کین سقوط و شکست این نهاد تازه پا نشسته‌اند مایوس‌تر کرد. بیش از دو دهه است که تفکر و اراده ای بواسطه حضور نورسیدگان کم فرهنگ در جامعه ما خودنمایی می‌کند که تئاتر راامری غیرضروری و بعضا مزاحم قلمداد می کنند. پس طبیعی است که حامیان این باور با هر توفیق و پیشرفت این هنر براشوبند. در این چند سالی که خانه تئاتر پا گرفته و اتحاد و همدلی اهل تئاتر را هدف قرار داده به رغم ناملایمات و نامهربانی‌ها، به مدد جان سختی و هوشیاری مجموعه‌اش، هر روز شکوفاتر و بالنده‌تر شده و لاجرم واکنش عصبی مخالفان غافلش را برانگیخته است. و چنین است که در میان تما دروغ‌ها و افتراهای به دور از نزاکت و خشم‌آلود مقاله «جشن بازیگر، و چند اما و اگر»  دم خوس ایجاد اختلاف در میان اعضا و انجمن‌های خانه تئاتر از زیر کت‌نویسنده به روسنی هویداست. متاسفانه سراسر آن مرقومه آکنده است از مطالب خلاف واقع و کذب که در ذیل به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌شود:

اول: برخلاف ادعای نویسنده جشن بازیگر به دور از هیاهو و جنجال در ترایخ 9 خرداد 1383 ، طبق وعده سابق در تالار اصلی تئاتر شهر برگزار خواهد شد. گمان نمی‌کنیم تغییر تاریخ ساده یک جشن (آن هم به دلایل کاملا موجه) بتواند موجب چنین خشم و خروشی باشد! مطمئن باشید انجمن بازیگران با همراهی کامل انجمن‌های دیگر خانه تئاتر از عهده اجرای این جشن برخواهد آمد انشاءا... در سال‌های آینده نیز برگزای این جشن تداوم خواهد داشت.

دوم: جشن بازیگر نه به عنوان یک مانور تبلیغات ی بلکه طبق تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی از پانزده ماه پیش در اسفند ماه 81 (پیرو عملی کردن دقیق اهداف و برنامه‌های آیین‌نامه نجمن و اساسنامه خانه تئاتر) پیش‌بینی گردید و از همان زمان گروهی از نخبگان تئاتر کشور جهت داوری نمایش‌ها در طول سال 1382 دعوت شدند و هم‌اکنون بیش از چهار ماه است که عملیات اجرایی آن آغاز شده است و ادامه دارد.

سوم: خوشبختانه تا این زمان انجمن بازیگران کمترین تعهد را به حامیان مالی داشته است و جشن بازیگر همچنان با فقر همیشگی اهل تئاتر و تنها با اتکا به همت اعضای خانه و انجمن برگزار می‌شود. تنها حامی جشن مانند گذشته موسسه فرهنگ دوست «اندیشه‌سازان» است پس لطفا درباره شکست در جذب حامی مالی و عدم اجرای پروژه جشن بازیگر بیش از این افسانه سرایی نکنید.

چهارم: انجمن بازیگران نه 600 نفر (طبق ادعای نویسنده) بلکه 240 نفر عضو دارد، که تازه از همین عده نیز حدید 60 نفر هنوز کارت خود را دریافت نداشته‌اند. این تعداد حدود نیمی از کل اعضای خانه تئاتر است پس بدیهی است که چنسن تناسبی در کمیت اعضای هیات مدیره خانه نیز وجود داشته باشد. نه فقط در این انتخابات که در دو انتخابات گذشته نیز وضع همین منوال بوده است.

پنجم: بر خلاف ادعا (بلکه آرزوی) نویسنده، هیچ اختلاف بنیادی میان انجمن بازیگران با هیات مدیره خانه تئاتر و سایر انجمن‌ها وجود نداشته، ندادر و انشاءا... نخواهد داشت. انجمن بازیگران همواره با افتخار خود را زیرمجموعه خانه بزرگ خود (خانه تئاتر) دانسته و تمامی تلاش‌هایش نه در مقابل بلکه در تقویت همین نهاد نوپاست. هرچند اختلاف سلیقه‌هایی جزیی را در پاره‌ای موارد کتمان نمی‌کنیم. ولی همین اختلافات سلیه‌ای را اساسا نتیجه موجودیت و روش دموکراتیک حاکم بر خانه تئاتر می‌دانیم. در واقع دلیل اصلی تغییر تاریخ جشن بازیگر همراهی و همزمانی برای شرکت در جشن مشرتک مجموعه خانه تئاتر بودو این از افتخارات انجمن بازیگران است که خود منادی و پیشنهاد دهنده این حضور مشترک بوده است.

ششم: اما بزرگترین افترای نویسنده در وارونه جلوه دادن پیشنهاد دموتراتیک«حضور برابر انجمن‌ها در هیات مدیره خانه» بود این نیز یکی دیگر از افتخارات انجمن بازیگران است که علی‌رغم آن که می‌توانست و می‌تواند برتری کمی خود را در هیات مدیره انجمن بازیگران پیشنهاد می کند از هر انجمن عضوی در هیات مدیره خانه تئاتر قرار گیرد و شکل فعلی آن تغییر کند، که این پیشنهاد چون مستلزم تغییر دز اساسنامه خخانه بود در هیات مدیره قبلی خانه رد شد. اگر فرصت کردید مرقومه «جشن بازیگر، و چند اما و اگر» را یکبار دیگر بخوانید، تا متوجه شوید نویسنده خشمگین و ناشی آن مقله چگونه چنین واقعیت مستند و ثبت شده‌ای را صد و هشتاد درجه وارونه جلوه می‌دهد.

گمان نمی کنیم حوصله زیاد دیگری برای سمردن مطالب دروغ و خطاهای آن نوشته باشد؛ از اختلاف میان انجمن‌های بازیگران و منتقدان بگیر تا تعبیر خنده‌دار ایشان از کلمه «وتو» که خود نمونه‌هایی از سطح دانش و فرهنگ نویسنده نیز هست. به همین بسنده می‌کنیم و قضاوت نهایی را به خوانندگان واگذار می‌کنیم.