عکاس خدامی

چاپ شده در خبرنامه شماره یک انجمن بازیگران خانه تئاتر

پیام رئیس هیات مدیره

در پی تصویب آئین نامه انجمن بازیگران خانه تئاتر توسط مجمع عمومی در تاریخ ۷۹/۸/۱۹هیات مدیره منتخب ۱۹ جلسه رسمی داشته است که صورتجلسات آن در کتابچه مخصوصی منعکس شده. علاوه بر این متجاوز از پنجاه جلسه غیر رسمی با اعضا و مسئولین در زمینه امور مختلف جاری کمیته ها برگزار شده است.
هیات مدیره در نخستین نشست ها، در راستای اجرای ماده ۴۰ آئین نامه خود اقدام به انتخاب رئیس، نایب رئیس، و امضا کننده اوراق و اسناد نمود.
در راستای اجرای ماده ۴۸ آئین نامه انجمن، هیات مدیره اقدام به ایجاد کمیسیون های اجرایی به نام کمیته کرد. این کمیته ها با شرح وظایف مخصوص به خود تشکیل شدند. و به مدیران این کمیته ها اختیار کامل داده شد تا با شناخت و توجه به شرح وظایف خود همکارانشان را به هیات مدیره معرفی کنند. کمیته های فوق الذکر فعالیت ها خود را زیر نظر هیات مدیره انجام می دهند و چگونگی این فعالیت ها را به صورت مستمر به هیات مدیره گزارش می کنند هیات مدیره گزارشهای دریافتی مدیران کمیته ها را مطالعه و بررسی کرده، و سپس در پرونده ای جداگانه ضبط می نمایند.
با توجه به امکانات محدود انجمن، و محدودیت در بهره گیری از وقت افراد، هیات مدیره اقدام به تشکیل چهار کمیته به شرح ذیل نموده است.
۱- کمیته روابط عمومی
۲- کمیته فرهنگ و آموزش
۳- کمیته رفاه
۴- کمیته امور مالی
کمیته حقوقی نیز در راستای اجرای بند ن از ماده ۴۷ آئین نامه در شرف بررسی و تشکیل می باشد.
پرسشنامه ای توسط هیات مدیره تهیه شده است که در زمان توزیع کارت ها از اعضای انجمن خواسته می شود به پرسشهای آن پاسخ دهند. با بررسی این پرسشنامه، تمامی کمیته ها با نیازهای اعضای انجمن، و نیز با راهکارهای همکاری داوطلبان اعضای بیشتر آشنا خواهند شد.
هیات مدیره همچنین شرح وظایفی تهیه کرده است که در آن ریز وظایف کمیته به طور کلی مشخص شده.
در سال جاری ، از سوی خانه تئاتر سه نفر برای طی دوره های کوتاه مدت تحت عنوان حقوق خلاقیت های هنری به دانشگاه هنر معرفی شدند. از اعضای هیات مدیره انجمن، آقای هژیرآزاد ، در این دوره شرکت کرده و گواهی نامه دریافت نمود. متاسفانه دونفردیگرکه از سوی هیات مدیره معرفی شده بودند به علت گرفتاری شغلی موفق به شرکت در این کلاسها نشدند. اکنون که اساسنامه موسسه خانه تئاتر به سعی والای هیات مدیره آن به ثبت رسیده است. از دوستان و همکارانی که در این راه زحمت فراوان کشیدند و با همت و صبر و شکیبایی زاید الوصف سرانجام این مهم را به آخر رساندند . بی نهایت سپاسگزاریم.
بر ماست که به فعالیتی منسجم و شایسته این زحمات را پاسخ گو باشیم و دست در دست یکدیگر به یاری همه انجمن ها، این خانه را آباد، ایمن و فعال تر کنیم.
هیات مدیره انجمن بازیگران اعتقاد دارد کارهایی که انجام شده، در مقایسه با کارهایی که باید در آینده انجام شود،مانند قطره ای است در برابر دریا. البته این تمامی توش و توان انجمن بازیگران نیست. رسیدن به اهداف اساسنامه تلاش، امید و گذشت بیشتر یکایک ما  و باور تشکیلاتی و سازمانی قوی تر ی را در همه اعضای و انجمن های خانه تئاتر می طلبد.
جا دارد از دیگر اعضای هیات مدیره خانم فریماه فرجامی، و آقایان فرهاد آئیش، آتش تقی پور و مهدی صفاری که با حضور گرمابخش و نظرات یاری دهنده خود با کمیته ها همکاری می کنند تشکر وقدردانی شود.
و نیز به جا خواهد بود که از همیاری جناب آقای ایرج راد رئیس خانه تئاتر، جناب آقای بهروز غریب پور مدیریت خانه هنرمندان ایران، سرکارخانم نبی پور منشی خانه تئاتر، آقایان نجفی، پورجم، سقائی، و نیز آقای عبدالعلی زاده از اعضاء انجمن که در تهیه خبرنامه به ما یاری رساندند سپاسگزاری شود.