خوش آمد  

انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر به یمن حضور و شرکت اعضایی مسئولیت شناس به انجام رسید انتخابات این بار رنگ و بوی ویژه ای داشت. در دوره های گذشته نام هائی چون انتظامی، سمندریان، عزیزی، جهانشاهی و ... در میان داوطلبان دیده نمی شد. آنان که برای نامزدی پیشنهاد می شدند نیز گاه به دلیل خستگی و نداشتن وقت از هم راهی امتناع می کردند حتی کار به جایی می کشید  که شخصی را علی رغم میلش نامزد می کردند و او هم دچار رودربایستی می شد  و بالاخره با بی رغبتی می پذیرفت. جالب این که رای هم می آورد! اما امسال نه تنها نام های شاد شده ، که نام های معتبر دیگری، از انجمن های مختلف نیز زینت بخش فهرست نامزدها بود. این  استقبال برای کار داوطلبانه و بی مزد، در خانه تئاتر از سر اتفاق نیست، حاکی از رشد عقلانیت و معنویت است و نتیجه شناختی جمعی از مقوله ضرورت های صنفی است هم چنین تاییدی است هر چند نسبی بر مجموعه های حرکت های گذشته خانه که به حق سزاوار پاس داشت است. شایسته است قدردان همه آغازگرانی که گام های نخستین را برداشتند باشیم.

اهل خانه که این عزیزان را راهی هیات مدیره کردند، به خوبی واقفند که ایشان نیازی به جلوه گری، شهرت طلبی وریاست جویی ندارند. آقای بازیگر و آقای می سی سی پی از سال ها دوری ناگزیر شما از صحنه تئاتر آگاهیم و نیز می دانیم که همواره قلبتان در صحنه و برای صحنه تپیده است. آقای بازیگر شما در روز جهانی تئاتر، با سادگی و صمیمیت تمام اعلام کردید که اگر نقشی باشد که دوست نداشته باشید، خواهید آمد و مخلصانه تاکید کردید که با سر  هم می آیید- ثابت کردید که در گفتار خود صادقید و شعار نمی دهید. صنف خود را درک می کنید مشکلاتش را می شناسید و می خواهید سهمی در حل آنها داشته باشید. همه جامعه تئاتری ناگزیر است تمام هم خود را مصروف شناسایی علت ها و درمان عاجل مشکلات کند این صد البته کاری  کارستان است و جان سختی ها می خواهد. شما هم می توانستید مانند دیگران در خانه بنشینید و گاه از سر دلتنگی کاستی ها را شماره کنید و آه بکشید. اما چنین نکردید.

هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر، این انتخاب شایسته را اول به خود و اعضای انجمن سپس به شما تبریک می گوید.