عکاس خدامی

خبرنامه انجمن بازیگران شماره  

التزام به مقررات، شرط سلامتی هر مجموعه صنفی

 یک سال از شکل گیری انجمن ما گذشت آنچه در راستای اجرای آئین نامه انجام شد، در خبرنامه شماره یک گزارش کردیم انتظار داشتیم اولین خبرنامه در روز انتخابات خانه تئاتر، بین تمامی اعضای محترم انجمن توزیع شود.متاسفانه به علت برخورد انتخابات با اوج فعالیت اهل تئاتر برای همگامی با جشنواره تئاتر فجر در ماه های بهمن، بر خلاف مجمع عمومی گذشته  در این انتخابات شاهد حضور گسترده و فعال نبودیم، آنجا که تعداد شرکت کنندگان برای انتخابات اول به حد نصاب نرسید.

انتظار می رفت ظرف پانزده روز بعد، اعضا با اشتیاق بیشتری برای دریافت کارتهای عضویت خود به انجمن مراجعه کنند. و با هیجان بیشتری در انتخابات دوم شرکت جویند. اما با کمال تاسف تا آخرین دقایق دومین انتخابات نیز با تمام تلاشی که برای برقراری ارتباط و دعوت دوستان انجام  شد، تنها هشتاد نفر برای دریافت کارت عضویت خود مراجعه کردند. در حالی که هیات مدیره تعداد سیصد و پنجاه کارت برای تحویل به اعضا تهیه کرده بود.

پرسش این است که آیا علت بی مهری فقط برخورد انتخابات با رویداد مهم جشنواره تئاتر فجر بوده؟ در این صورت ما مصرانه از هیات مدیره خانه تئاتر درخواست می کنیم که از این پس حتی المقدور زمان مناسب تری را برای برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات در نظر بگیرند.

چشم انداز ما، چنان که در آئین نامه انجمن نیز ذکر شده اهدافی قانونی و قابل دسترسی است، با شرکت در مجمع عمومی و انتخابات، مشارکت فکری و عملی در فعالیت های انجمن، و حضور در جلسات گرد هم آیی های ترتیب داده شده توسط انجمن، به هیات مدیره در جهت تحقق این اهداف یاری برسانید اهدافی که برای تامین منابع همگی اعضا در حوزه اختیارات قانونی انجمن طراحی شده اند.

متاسفانه هنوز عده ای از دوستان حتی آدرس و شماره تلفن خود را از انجمن دریغ کرده اند  و ما نمی دانیم به چه دلیل با واریز کردن دو هزار تومان به حساب خانه تئاتر، تقاضای عضویت نموده اند!! واقعا عجیب است که عده ای از هنرمندان و به ویژه اهل تئاتر، در این شرایط که حرکت جمعی ما در جهت نیل به اهداف صنفی مشروع و فراموش شده خود شکل و محتوای قانونی پیدا کرده است، باور خود را به این حرکت از دست بدهند.در هر صورت امیدواریم که اعضای باقی مانده نیز هر چه زودتر به انجمن مراجعه کرده و کارت های خود را دریافت کنند. قرار ما بر این است که در کنار هم باشیم و به یکدیگر دست همکاری بدهیم، از سخن مخالف رنجش به دل راه ندهیم و آن را دشمنی به حساب نیاوریم. ما باور داریم که انجمن بازیگران خانه تئاتر به تمامی اهل تئاتر تعلق دارد، افراد دارای سلیقه های گوناگون ما پذیرایی انتقادات،پیشنهادات و همکاری های سازنده تمامی دوستان هستیم با امید به همدلی و همیاری بیشتر بین تمامی اعضا...

یک جمع سی نفره با هدفی مشخص، انجمن به حساب می آید و می تواند قوانین جاری کشور فعالیت کند. انجمن های صنفی، فرهنگی، انتفاعی و غیر انتفاعی زیادی در سر
تا سر مملکت مشغول به فعالیت هستند که همه آنها تقریبا الگوی ساختاری پیروی می کنند. اساسنامه ها آنها در کلیت یکی است، یا بسیاری نزدیک به هم است. در همه این اساسنامه ها  وجود مجمع عمومی، هیات مدیره، مدیرعامل  و بازپرس پیش بینی شده است. این ساختار نوعی اراده جمعی را نشان می دهد و به جریان می اندازد،  به این معنی که مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که در روز انتخابات، اختیارات خود را به هیات مدیره تفویض می کند . در مقابل هیات مدیره چگونگی فعالیت خود را در آخر سال به مجمع عمومی گزارش می دهد. انطباق عملکرد هیات مدیره با اساسنامه را بازرس یا بازرسین ملاحظه کرده و به مجمع عمومی گزارش می دهند.

متاسفانه اغلب ما کمتر به این ساختار اصولی باور داریم و توجه می کنیم. کسی که خود را برای عضویت در هیات مدیره کاندید می کند، در حقیقت می پذیرد که راهکارها و اهداف مندرج در اساسنامه را تحقق بخشد. همین اساسنامه، تکلیف آن دسته از اعضای هیات مدیره را که به هر دلیلی از انجام وظایف خود سر باز می زنند با کوتاهی می کنند، مشخص کرده است.

در اساسنامه انجمن بازیگران تئاتر نیز مانند اساسنامه بسیاری از انجمن های دیگ، پیش بینی شده است که هر عضو منتخب که بیش از سه جلسه غیبت غیر موجه در جلسات هیات مدیره داشته باشد، مستعفی شناخته می شود، و در این صورت بازپرس انجمن موظف است مراتب ار تذکر دهد و در صورت ادامه غیبت ها و نرسیدن جلسات هیات مدیره به حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن، درخواست مجمع عمومی اضطراری کند.

می بینیم که خوشبختانه برای جلوگیری از توقف فعالیت های انجمن، در اساسنامه پیش بینی های لازم به خوبی انجام گرفته است. لذا از تمامی کسانی که خود را برای عضویت در هیات مدیره دوم کاندیدا می کنند. جدا انتظار داریم که در جهت پیشگیری از هر گونه مشکلات بعدی برای خود و انجمنشان، اساسنامه را با دقت مطالعه کنند!