شب سیزدهم نمایش " راه مهر ، راز سپهر" جمعه 95/3/7

"چشم هایی که علاقه مندند از منظر و جایگاه دیگران جهان را ببینند یا همان بخش را ببینند که مصلحت ایجاب می کند. او از رستم می خواهد همین گونه ببیند که خود می خواهد و رستم زیر بار این منظر گاه و این نگاه نمی رود. چشمان اسفندیار از آن جایی آسیب می بیند که رستم نمی خواهد از منظراو به جهان بنگرد، این کابوس پیشاپیش به سراغش می آید. چشمان اسفندیار از تیر گز گزیده نشد! چشمان اسفندیار گزیده ی گریز ناپذیر گز نکردن مراتب معرفت بود"

جمعه مون بیشتر از روز پنجشنبه تماشاگر آمده بود مثل اینکه دوستان همت کردند و تبلیغات موثری انجام داده اند. این باید ادامه پیدا کنه.ای کاش بیست روز قبل از اجرا این تبلیغات انجام می شد.

ساعت یازده ونیم پرویز فلاحی پور خواهش کردم مرا در جلوی داروخانه شبانه روزی برق آلستوم  پیاده کرد. آخر پرویز لطف می کند و در مسیر خانه اش مرا هم می رساند. من شانس آورده ام که مسیر پرویز به من یکی است. والا می بایست خدات تومن پول تاکسی می دادم.خیلی وقت است که پرویز را به عنوان بازیگر می شناسم و با هم سلام و علیک داریم اما این قدر به او نزدیک نبودم و اینقدر مهرش به دلم ننشسته بود. مردی کامل خانواده دوست و با وفا و مهربان است.برای من افتخاری است که با او از نزدیک و به عنوان بازیگر مقابل اش انجام وظیفه می کنم. در صحبت هایی شب ها باهم داریم در بسیاری از موارد با او هم عقیده ام. این ساعت به علاوه صحنه ی زیبایی که با هم داریم برایم غنیمتی فراموش نشدنی است. داشتم می گفتم . جلوی دارو خانه پیاده شدم. دارویم را خریدم نزدیک پارک جوانه یک رستوران قست فود هست که تازه باز شده . پراز مشتری بود. خانواده هایی که مشغول خوردن بودند. ناگهان به صرافت افتادم که تعدادی تراکت را که در کیف داشتم ببرم و روی میز این مشتری های در حال خوردن بگذارم و بگویم . این هم غذای روح شما.

همین کار را هم کردم در آن راسته دو رستوران تا آن وقت باز بودند.و مشتری هایی که مرا می شناختند وبه من لبخند می زدند.یکی حتی نقشی را که در مختار بازی کرده بودم به یاد آورد و با من عکس سلفی گرفت. صاحب رستوران دوم روبروی پارک جوانه ، به دنبالم آمد از من شماره گرفت که یک شب مهمان ما باشد. جالب بود . رستوران ها در آن ساعت شب برای تراکت پخش کردن عجب جای مناسبی است.ستارخان شده بورس فست فود به طوری که شب های جمعه و یا هر شب راه بندان می شود. و بهترین موقع برای پخش تبلیغات و تراکت هاست.