عکاس بهرام شاکرین

 

 

جناب عشق بلند است همتی حافظ
که عاشقان ره بی همتان به خود ندهند
 
خبرنامه شماره سوم دوره اول سال ۱۳۸۱
 
بالاخره دوره ی دوساله ی هیات مدیره ی انجمن بازیگران خانه تئاتر به پایان رسید.مانند هرکار گروهی دیگر ، ماهم در آغاز بامشکلات گوناگونی دست به گریبان بودیم . البته همیشه آغاز چنین کارهایی بسیار سخت تر از ادامه دادن آن ها است ، چون نوعی " آفرینش از هیچ " به شمار می رود . اما سعی کردیم با همه ی مشکلات اولیه کنار بیاییم . سازماندهی و تقسیم مسئولیت را انجام دادیم . عضوگیری کردیم ومجموعه ای از فعالیت ها را طبق آیین نامه خود سامان دادیم . خوشبختانه اکنون ساختار کلی انجمن ما مشخص شده است . گزارش کمیته ها مکتوب شده وراهکارهای پیشنهادی برای هیات مدیره ی بعدی روشن است .
اما باهمه ی تلاشی که منتخبین شما انجام داده اند ، واین صرف وقت و انرژی که در جهت برآورده ساختن انتظارات شما اعضای عزیز انجمن بازیگران انجام گرفته است ، متاسفانه در برابر این پرسش که چه کرده ایم باید گفت که نتوانستیم  آن گونه که دورخیز کرده بودیم و انتظار داشتیم عمل کنیم . البته اهداف اساسنامه ما بسیار فراتر از ظرفیت ما است . تصور نمی کنم اعضای محترم از ما انتظار داشته باشند در باغ سبز به آن ها نشان دهیم و بگوییم شما را به قله خواهیم رساند . اگر قدری واقع بینانه و به دور از تعارف و پنهان کاری نگاه کنیم ، خواهیم دید که انجمن ما خوب شروع کرد ، اما به همان خوبی کارهایش را به پایان نبرد. تلاش می کنیم علل عمده ی این عدم توفیق را تا حد امکان شرح دهیم.
برخی از مهم ترین مشکلات ما مربوط به کمبود و نبود وقت اعضای هیات مدیره و روسای کمیته ها برای ادامه ی فعالیت ما و و ظایف محوله بوده است . بخصوص که به قول سعدی علیه الرحمه :
چهل درویش در گلیمی بخسبند                                         دوپادشاه در اقلیمی نگــــــنجند
توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل . بدیهی است که وجود چنین مشکل اساسی همیشه موجب وارد آمدن فشاربیش از اندازه به افرادی می شود که در برابر تعهدات پذیرفته شده ، احساس مسئولیت بیشتری می کنند . واز سوی دیگر مبارزه با دلسردی مدامی که در روح جمعی رخنه می کند وقت و فرصت زیادی را به خود اختصاص می دهد. انجمن بازیگران بسیار مایل بوده که حق الزحمه ی دوستانی را که کاری برای انجمن انجام می دهند ، یا حتی هزینه ی رفت وآمد آن ها را پرداخت کند . اما متاسفانه این امکان فقط تا اندازه ای فراهم است ، چون بودجه ای مستقل برای پرداخت این هزینه ها در نظر گرفته نشده .
بسیاری از مشکلات دیگر ناشی از نداشتن مکانی مستقل و معضلات اداری حاصل از این امر بوده است . مثلا سرکار خانم نبی پور به عنوان منشی خانه ی تئاتر ، سنگینی وظایف همه ی انجمن های این مجموعه را به دوش می کشند ، و هریک از این انجمن ها دارای انتظارات خاص خود هستند . باداشتن این حجم عظیم کار و مسئولیت ، طبیعی است که یکی از پرتعداد ترین انجمن ها نتواند به طورشایسته از خدمات ایشان بهره مند شود. داشتن فقط یک خط تلفن نیز برای پاسخ گویی واداره ی کار انجمن های خانه تئاترمعضل بزرگی است و فعالیت های مختلف انجمن ها را با مشکل روبرو  می کند .
از سوی دیگرخانه ی هنرمندان نیز متشکل از چندین مجموعه ی صنفی ( خانه )است که خانه ی هنر مندان یکی از این مجموعه هااست . طبیعی است که دربرخورداری از امکانات اداری ، استفاده از اتاق ها و آمفی تئاتر برای برگزاری مراسم و فعالیت ها ، محدودیت هایی و جود داشته باشد.
بودجه ی خانه تئاتر نیز بسیار ناچیز است و پاسخگوی نیازمندی های روزافزون انجمن ها نیست و ناگزیر انجمن ها فعالیت های خود را محدود می کنند و منصرف مس شوند ، یا به فعالیت های بدون هزینه روی می آورند . کارهایی که تا کنون انجام شده ، بدون برداشت دیناری فقط توسط علاقه مندان  به تشکل صنوف تئاترانجام گرفته. ولی آیا ادامه ی این راه بازهم بدون بودجه ممکن است ؟ مامصرانه از خانه ی تئاتر و خانه هنرمندان می خواهیم که در جهت تخصیص بودجه ای که انجمن ها برای اداره ی امور خود سعی بیشتری به عمل آورند .
باهمه س این ها ، ماهمین را نیز پاس داشته وقدر آن را می دانیم و از دوستان می خواهیم با همت بیشتر، این تشکل را قوی تر کنند تا بتواند امتیازات بیشتری به دست آورد. خوشوقتیم در همین سرای کوچک عاریتی دور هم جمع شده ایم ومی خواهیم از حال هم باخبر باشیم ، و در صورت لزوم به یاری هم بشتابیم . خوشبختانه در همین مدت با تمام مشکلات  ، صبورانه ، اگرچه آهسته اما صمیمی و فعال در حرکت بوده ایم . از پا ننشسته ایم و خوشبختانه همیشه در انجمن کار برای انجام وجود داشته است .
به منتخبین آینده صمیمانه پیشنهاد می کنیم در جهت ادامه ی راه طی شده در این دوسال ، به پیگیری و پافشاری در امور زیر بپردازند :
۱ – تامین یک مکان مستقل ، برای خانه ی تئاتر
۲ – تخصیص بودجه ی مشخص برای خانه ی تئاتر
۳ – داشتن یک بولتن یا خبرنامه یا ... جهت ارتباط با اعضاء
۴ – پیگیری تامین بیمه های اجتماعی اعضای ما که قول آن از سوی مسئولین محترم داده شده است .
خلاصه این که ما فعلا در حال تمرین دموکراسی هستیم ، پس باید پای فشرد وادامه داد !