چاپ شده در خبرنامه "بازیساز" شماره ۴ انجمن بازیگران خانه تئاتر

گزارش ویژه سرنوشت ITI

و سوال های بی جواب با این که سرانجام بعد از گذشت بیش از ۴۵ سال خواسته ی اهالی تئاتر ، دائر بر اداره غیردولتیITI مرکز ملی تئاتر در ایران ، طی یک انتخابات آزاد محقق شد، اما بعد از هشت ماه مهی از ابهام فضای فعالیت آن را پوشانده است . دکتر قطب الدین صادقی ، رئیس هیات مدیره ی منتخب فعلی ITI می گوید : تمایل به خصوصی شدن ( غیر دولتی شدن ) مدیریت ITIازروح اصل ۴۴ قانون اساسی ، دائربرخصوصی سازی نهاد ها ، نشات می گیرداما یکی دونفر، گزارش مغلوطی از جریان انتخابات ، به کمیسیون ملی یونسکو در ایران ارائه دادند . آن ها وانستند پیراهن عثمانی علم کنند و جوی بسازند که چندین ماه وقفه در روند عادی معرفی هیات مدیره ی اصلی و ارتباط با ITI جهانی بیاندازند ، به طوری که دکتر "توکل " دبیرکل کمیسیون یونسکودر ایران درجلسه ای که در "مانیل" پایتخت فیلیپین شرکت کرد، باوجود نظرمساعد با انتخابات کاملاقانونی ما، آقای "مجید سرسنگی" راکه از همکاران محترم ماهستند ، به کمیسیون ملی یونسکومعرفی کرد !صادقی درباره ی اقدام هیات مدیره ی منتخب مر گوید : من در سفری که به پاریس داشتم به مرکزجهانی ITI مراجعه کردم، فهمیدم تخلفی انجام شده . پس به کمک حقوقدانی در آن جا ، نامه ای به رئیس ITI و دبیرکل اجرایی آن نوشتم و همه چیز را توضیح دادم ، امیدوارم مفید فایده باشد. ایرج راد مدیرعامل خانه ی تئاتردر این باره می گوید : برای نخستین بار علیرغم سال های گذشته ، خانه ی تئاتر به عنوان تنها نماینده ی واقعی صنوف ، قدم پیش گذاشت . سه دعوت عام ، از طریق آگهی مطبوعاتی و امکانات موجودش به عمل آورد نخست مجمعی برای انتخاب هیات موسس و سپس مجمعی برای تصویب اساسنامه ومجمع سوم برای انتخابات هیات مدیره را سامان داد که در جریان آن ده نفر از دست اندرکاران تئاتری برای اداره مرکز ملی تئاترایرانITI انتخاب شدند . اما همه ی تلاش ما برای حضورنماینده یونسکو درمجمع سوم بی ثمرماند. روز انتخابات به طور غیر منتظره و به محض رویت اسامی کاندیداهای پای تته ، چند تن محدود از دوستان ،تلاش کردند جریان انتخابات را برهم بزنند. اول به عنوان اعتراض جلسه را ترک کردند ، ولی بعد از ساعتی دوباره بازگشتند و این بار تقاضای انحلال جلسه را کردند که با مخالفت اکثریت قاطع حاضرین مواجه شد و انتخابات علی رغم میل آن ها انجام شد ولی روز بعد شروع به مصاحبه ونامه پراکنی کردند و فضایی بحرانی وغیرسالم را دامن زدند . حمید مظفری عضوهیات موسس ITI می گوید : بابعضی از موارد اساسنامه از جمله شرایط کاندیداتوری هیات مدیره ی (مرکز ملی تئاترایران) ITI ونیز قائل شدن به عضوگیری برای ITI ایران مشکل داشتم . نظرم را هم در نشست های هیات موسس و هم در جلسه ی تصویب اساسنامه مطرح کردم ولی صدایم به جایی نرسید ومفاهمه ای صورت نگرفت گویا در روز تصویب اساسنامه ، حضار به طور کامل و شامل در مورد ITIتوجیه نبودند. به همین علت درجلسه انتخابات ، برای هیات مدیره و متعاقب آن در جلسه ی مطبوعاتی شرکت نکردم وخودم را کنار کشیدم . شنیده ام که نماینده کمیسیون ملی یونسکوهم در انتخابات حضورنداشت درحالی که برطبق اساسنامه حضورش الزامی است . راستی ایشان چرا علی رغم دعوتی که توسط خانه ی تئاترشد حضورنیافته اند؟ نظرمن این است که در اساسنامه باید تغییراتی ایجاد شود این اساسنامه حالت استخوان لای زخم دارد. ولی بنا بر بضاعت تئاترکشورمان که همیشه برای رویکرد هایی این چنین ، این چنین عمل می کنیم ، به هرحال شایسته است که رای دهندگان – هرتعدادکه بوده اند – مدافع رای خود باشند . نگذاریم اختلاف شخصی باعث شود که ما از هدف اصلی دورشویم ممکن هم هست که طرف های متنازع هرکدام بخشی از مدعاهایشان درست باشد یا نباشد ، ولی از قدیم گفته اند: برادر گوشت برادر را می خورد ولی استخوانش را دور نمی ریزد . رضاخاکی ، یکی از مخالفان آن روز و یکی از تدوین کنندگان اساسنامه ITIدر روزانتخابات هیات موسس گفت: یازده ماه پیش که من ، خانم "ثمینی"و"محمد اطبایی"انتخاب شدیم ، قرار بود فقط پیگیرامورتشکیل جلسه ای مشابه همین مجمع باشیم که متاسفانه به دلیل عدم همکاری خانم " فراهانی " به عنوان نماینده یونسکو و مشکلاتی که پیش آمد آن جلسه برگزار نشد و خوشحالم که حد اقل امروز دورهم جمع شده ایم تا این مشکل را حل کنیم . هرچند که موضوع ITI خیلی ساده تر از آن است که ما امروز از آن ساخته ایم !! دراین جا چند سوال بی جواب مانده است چنانچه نماینده ی کمیسیون ملی یونسکو ی ایران خانم " فراهانی " یا هر کس دیگر، نخواهد همچنان همکاری کند ، آیا هیچ مجمعی رسمیت ندارد؟ چگونه است که بدون انتخابات آزاد و تنها با یک اشاره ، فردی را به ITI جهانی معرفی می کنند و ITI جهانی !! هم می پذیرد !و هیچ سند ومدرکی که حضورخانم "فراهانی " ها آن را مدلل سازد !نمی خواهد ؟!!اجرای نص اساسنامه ITI جهانی که برای این طرف آبی هاجدی نیست و"همکاری نمی کنند" آیا برای آن طرف آبی ها جدی است ؟آیا آب از سرچشمه گل آلود نیست ؟ آیا مخالفان ومصاحبان هم به نوعی بازی نخورده اند ؟ یا به قول حافظ : باشد اندرپرده بازی های پنهان غم مخور؟! این سوالاتی است که بازی ساز مشتاق است پاسخ آن را بداند ودوستاران خود را روشن سازد . بازیساز، به طور صرف گفته ها را نقل می کند . مسئولیت ، باخودگوینده است.