نویسنده : هنریک ایبسن
کارگردان: نادربرهانی مرند
مکان اجرا: سالن چهارسو تئاتر شهر
تاریخ اجرا: دی و بهمن سال ۱۳۸۶

در نقش : هاکون ورل

طراح صحنه : منوچ9ر شجاع

طراح لباس: پری دخت عابدین نژاد

بازیگران: به ترتیب حرف الفبا:

ایوب آقاخانی. هومن برق نورد. الهام پاوه نژاد. سیامک صفری. افسانه ماهیان . سیما مبارکشاهی. فرزین محدث . علامحسنی. کاظم هژیرآزاد.