نویسنده : آنتونیو اسکارمتا

مترجم و کارگردان : علیرضا کوشک جلالی

سالن چهارسو

در نقش پابلو نرودا

اجرا سال1378

طراح نور دکتر علی رفیعی

دستیار اول کارگردان : داریوش فائزی

دستیار دوم محمد رضا امجدی

موسیقی : فرزاد دانشمند. وحید حاج کاظمی . آرش منتظری . اشین حامدی خو

بازیگران:

به ترتیب ورود به صحنه:

کیکاووس یاکیده

کاظم هژیرآزاد

نرگس هاشمپور

رویا تیموریان