آیا کهکشان راه شیری را می شناسید؟

نویسنده : کارل ویتلینگر

کارگردان : رضا عبد العلی زاده 

تاریخ اجرا :۱۳۷۷

 اجرا : سالن شماره ۲ تئاتر شهر

دستیار: منصور میرزا بابایی

طراح صحنه و بروشور و پوستر: دانشور صابری گیوی

درنقش: دکتر

بازیگران: حسن مهمانی ، کاظم هژیرآزاد