عروسی

نویسنده : نیکلای گوگول

مترجم: آبتین گلکار

کارگردان: وحید اخوان

تئاتر شهر

سالن قشقایی

آذر ماه 1396

بازیگران: حبیب دهقان نسب. کاظم هژیرآزاد. محمد ساربان . علیرضا درویش نژاد. وحید اخوان. محمد رضا خادمی . هومان سالکی. آسیه عطوفی. سودابه صادقی. الهام ذوالفقاری. فاطمه پور محمد.