نویسنده: قطب الدین صادقی
کارگردان : قطب الدین صادقی

تاریخ اجرا : تیر و مرداد ۱۳۸۷
مکان اجرا: سالن چهارسو تئاتر شهر

درنقش : گشتاسب شاه ایران

طراح لباس: ادنا زینلیان

طراح صحنه: فریبرز قربانزاده

موسیقی: احسان تارخ

دستیار اول کارگردان: امیر حسین غفاری

بازیگران:

مصطفی عبد الهی

کاظم هژیرآزاد

اسماعیل بختیاری

کرامت رود ساز

ناصر عاشوری

عباد نظری

علی فرجام فر

حسین امیدی

پیمان قاسم زاده

رضا مقصودی

حسین توکیل

بهزاد خاکی نژاد

خشایار خلیلیبان

علی علیزاده

حمید رضا محمدی

محسن دین محمد

داریوش حق دوست

سهیل حسن زاده