نویسنده: هنریک ایبسن
مترجم: امیرحسین آریانپور
کارگردان: اکبرزنجانپور
تاریخ اجرا: فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵
مکان اجرا: سالن اصلی تئاتر شهر
در نقش: شهردار

بازیگران به ترتیب ورود به صحنه:

فرنوش آل احمد

سینا رازانی

کاظم هژیرآزاد

رضا مولایی

اکبر زنجانپور

مهدی بجستانی

آرمان بهمنش

سبحان طبا طبایی

ماه گل مهر

سیاوش چراغی پور

سیامک صفری