عملیات بلو لایت یا تسخیر لانه جاسوسی

نوشته : مسرور

کارگردان: مصطفی اسکویی

مکان: سالن آناهیتا واقع در دوراهی یوسف آباد. کوچه عبدو

زمان: زمستان 1360

بازیگران:

کاظم هژیرآزاد

علیرضا کوشک جلالی

بیوک میرزایی

حسن مهمانی

کاوه مهمید

محمد علی بهبودی

رضا عبدلعلی زاده

نرگس نسیری

شهین روشن

محمود شیری

توفیق گلی زاده

مصطفی علیمردانی

و........