نویسنده : سوفوکل

به روایت و کارگردانی : هوشمند هنرکار

با اتکا به ترجمه شاهرخ مسکوب

زمان اجرا :بهمن و اسفند 1387

مکان اجرا :تالار اصلی مو لوی

در نقش : کرئون

بازیگران: کاظم هژیرآزاد. آزیتا نوری وفا. شیدا ابراهیمی . علی طاهری میثم یوسفی نسرین پیش بهار. ارسطو خوش رزم. فردین حبیبی. هوشمند هنرکار