نوشته داوود میر باقری

کارگردان فرید سجادی حسینی

۱۳۸۰ حوزه هنری

دستیار کارگردان: و برنامه ریز: جواد افشار

منشی صحنه : روزبه سجادی حسینی

بازیگران: عنایت شفیعی.( کاکاسیا)

کاظم هژیرآزاد: (قنبرقهوه چی)

پردیس افکاری( نیر- طلوع)

رضا خندان: (جهان - ارباب - بلور)

مصطفی طاری ( استوار- چهل گیس- طوفان)

صدرالدین حجازی ( مدیر تئاتر-سپهبد)

علی فتحعلی( امان- مدیر تماشاخانه - شاه پوش )

فرشاد خدایی ( بلبل)

روزبه سجادی حسینی (پاسبان - استاد)

گروه نوازندگان:

رشید حجتی (تار)

شهرام اصلانی ( تنبک)

آریا یکتاخواه ( کمانپه)

گروه همسرایان:

انوش معظمی. سعد لشکری. محسن سلیمانی . چاووش هنرآموز. میثم یوسفی. احمد یارعلی

گریم : علی سام خواه

عکس : اختر تاجیک