تنظیم ژول مول

تنظیم نمایشی  ارسلان پوریا

گارگردان: مصطفی اسکویی

اجرا :  اصفهان . آبادان . اهواز . مسجد سلیمان . آقا جاری . گچساران.

بازیگران: فریدون خطابخش. شهرام امینی. مصطفی اسکویی . سودابه اسکویی. کارمن اسکویی. سرور خانم. رسول نجفیان . کاظم هژیر آزاد. فرج داد مرزی . داوود غلامحسینی. داوود زارع . شکری.  محمدی. علیمردانی.