مرگ در پائیز

نوشته: اکبررادی

کارگردان: محمد بنایی

طراح صحنه: زهره چهان پرور

بازیگران به ترتیب ورود به صحنه :

ماهدوخت اردلان. مهناز ریاحی. خسرو پیمان. کاظم هژیرآزاد. کامران بازرگان. سید وحید ترحمی مقدم. مسغود رحمانی اسماعیل خوش خلق سیما. امید قطبی. فریبا غلامی.