نویسنده و کارگردان : قطب الدین صادقی

طراح صحنه و لباس : منیر ملکی

آهنگساز فرزاد ورزنده آذر

دستیار : راهام مخدومی

مکان : تئاتر شهر سالن چهار سو

زمان : 1384

بازیگران:

کاظم هژیرآزاد

کرامت رود ساز

شمسی صادقی

نعمت اسدالهی

امیر یل ارجمند

عباد نظری

فریبا خادمی

اشکان جنابی

بقیه بازیگران: جاوید صحنه. جعفرمحمدی. رضا اعتمادی فر. علیرضا حقیقت نژاد. شهر بانو کنگی. محمود قمصری . اکبرجاورسینه. الهه طائبی. آترپای مرادعلی بیگی. علی محمدصادق. امیر حسین غفاری. شهروز دهقان.