نوشته : حکیم ابوالقاسم فردوسی
تنظیم و کارگردان : رسول نجفیان

مکان اجرا: ۱- فرهنگسرای نیاوران

مکان اجرا: ۲- تالاروحدت
تاریخ اجرا: 1385

درنقش : رستم

بازیگران : کاظم هژیرآزاد، مریم رحیمی، . ناصر بنایی. فرهاد تجویدی. بهروز عنایتی.احمد آجر لو .  انوش معضمی . محمد علی حسن علی پور. شهرام نجاتی. سمیراحسن پور. هادی فرشچی. نادر نوری زاده . بهمن ایرانشاهی . محمد گلگونی.