در نقش استاد نژندی - فعال اقتصادی

  نویسنده،  طراح و کارگردان : ناصح کامگاری

  سالن قشقایی آبان ۱۳۹۰     

بازیگرا«:به ترتیب ورود به صحنه

کوروش سلیمانی

رویا بختیاری

شمسی فضل الهی

علی گلزاده 

نوید نوروزی

ریحانه سلامت

بابک سعیدیان

سروش طاهری

آناهیتا اقبال نژاد

هومن کیایی

فقیهه سلطانی

 پوریا رحیمی سام

کاظم هژیرآزاد

شیدا خلیق

محمد اشکانفر

علی بی غم