بازی در تله فیلم دارکوب به کارگردانی سعید اسدی ، و تهیه کنندگی منصور موید ، در تاریح شب بیست نه  آذر  به پایان رسید . از آن جا که مجاز به پخش فیلمیا عکس از آن نیستم . از انتشار آن خود داری می کنم. و گذاشتن عکس از آن را منوط به پخش از صدا سیما می کنم.

در این فیلم  افتخار بازی در کنار بازیگرانی پیش کسوت چو  ن سیروس ابراهیم زاده ، و صدرالدین شجره را نه در رخ در رخ بلکه غیر مستقیم دارم . در این تجربه جدید ،  کارگردانی را شناختم که بسیار با تجربه ، و  خوش اخلاق و پرحوصله دقیق بود. او بی نهایت به نتیجه کارش علاقه مند و حساس بود. من با کارگردانی این همه پروسواس و حساس که خونسردانه مو  را  به نفع مجموعه کا ر از ماست بکشد کار نکرده بودم که در جای خود برایم مغتنم و بی نهایت حاوی تجربه و آموزش بود. چه کارگردان هایی داریم و قدرشان را نمی دانیم.