دوهفته ای هست که به دعوت هومن رهنمون دوست قدیم  و محمد میر بابا در شهرستان دماوند روزهای یکشنبه ساعت هفت تا ده شب به تدریس متد مشغولم. خیلی برایم عجیب بود که این شهرستان این همه جوان علاقه مند داشته باشد. مردم  دماوند را نمی شناختم. حضور این همه جوان نشان دهنده این است که مردم دماوند از نظر فکری جلو هستند.

یکشنبه گذشته بیست و چهار نفر خانم و آقا بودند. یازده خانم و سیزده آقا . هفته دوم سه نفر غایب بودند.یک نفرشان سفر رفته  و دو نفر دیگر مشکل دارند و نمی آیند.  شدند 21 نفر. زیادند.  اکثریت شان قبلا کار کرده اند. خدا کند که همین تجربیاتشان باعث مشکل نشود و حرف ها را با دانش خود مغلوط نکنند و ترمز برایشان ایجاد نشود. چند نفرشان  هم اکنون مشغول بازی در یک نمایش به کارگردانی هومن رهنمون هستند که قرار است در تالار محراب نمایش داده شود.  نمی دانم حرف های مرا چگونه خواهند گرفت . هنوز برایم روشن نیست که مرا قبول دارند و یا از سر هوس و پیدا کردن کار و یا محضور توصیه هومن آمده اند و این جمع را تشکیل داده اند. همه این بیست و یک نفر اتود هایی را که هفته پیش داده بودم انجام دادند. در مجموع  همه مستعدند. ببینیم چه خواهد شد.