اجرای نمایشنامه خوانی در هفت شب .

روح الله جعفری به نیت امر خیر حمایت از بیماران تئاتری , هفت نمایشنامه ماندگار  کلاسیک معاصر  را با بازیگران قدیمی و جدید تئاتر و تلویزیون و سینما  به معرض خوانش می گذارد.

من در سه نمایش پیشنهادی او  حضور دارم. تعداد بازیگران این هفت نمایش بیش از سی نفرند که  هماهنگ کردن با آنها به دشوار صورت پذیرفته است که  جعفری تا کنون از پس آن برآمده  و تمرین ها خوب پیش رفته است .

من در نمایشنامه "آنتیگونه" و "عروسی خون " و "باغ آلبالو" حضور دارم و یکی از نقش های هر نمایش را در سه شب خوانش می کنم. اجرای خوانش این نمایشنامه ها به ترتیب تاریخ و ساعت اجرا به ترتیب زیر است:

" آنتیگونه" روز دوشنبه 26 مرداد ساعت 9 شب تالار چهار سو

" باغ آلبالو" روز چهارشنبه 28 مرداد ساعت 9 شب تالار چهار سو

"عروسی خون " روز پنجشنبه 29 مرداد  ساعت 9 شب سالن چهار سو خواهد بود.