خرید اینترنتی

www.30b00k

 (در محضر استاد) نوشته کاظم هژیرآزاد توسط (نشرهنر پارینه ) به چاپ رسید . به زودی از این کتاب رونمایی خواهد شد.

هدف

این سخنان را بر بنیاد پنجاه سال کار در گروه ها و با شانزده کارگردان تآتری که کار کردم می گویم. شوربختانه تنها کلماتی که در سجایای استادم شنیدم برسر تابوت او بود...!!

هدف از این گفتار این است که بگویم از سال ۱۳۴۹ تاسال ۱۳۶۱ در گروه آناهیتا و شرکت درچند دوره کلاسها، همراه با بازی در چند نمایش به کارگردانی استاد مصطفی اسکویی چه آموختم؟ روش تدریس او چگونه بود؟ دوستان و هم دوره هایم چه کسانی بودند؟

می خواهم برمبنای گفته های او در سرکلاس ها، هرچه یادداشت کرده و هرچه به یاد آورده ام و اینکه چگونه این فرا گرفته ها را در عمل ، در نمایش های «رستم و سهراب» و «سلمانی سویل» و« هایی تی » و« ابن سینا » و«عملیات بلولایت» به کارگردانی استاد،  همچنین درنمایش « سوسنگرد» به کارگردانی «مهدی فتحی » به کار بستم را بنویسم و داوری را به خواننده علاقمند به بازیگری واگذارم.