بابک محمدی کارگردان سریال " قصه های شهرک" و پدر خوانده ناپلی" مجموعه داستانهای کوتاه کاظم هژیرآزاد را در کافه سلفی رو نمایی ونقد و بررسی می کند.