فیلم کوتاهی به نام پدر و پسر از سوی آقای محمد سلطانی که در یکی از تله فیلم های شاید برای شما هم اتفاق بیافتد آشنا شده بودیم پیشنهاد شد. نقش یک پدر آلزایمری را بازی کردم. اکنون فیلم در حال مونتاژ و صدا گذاری است. قرار است در سینما تجربه اکران شود. تجربه خوبی بود. و چهره جدیدی است با مو های یک دست سفید که ر آقای علیرضا خورشیدی برایم بافته . همباری من هم در این فیلم جوان خوبی به نام مجید آقا کریمی عضو انجمن بازیگران است که با آقای جلال تهرانی زیاد کارکرده است. و من دو تا از کارهای تئاتری اش را دیده ام.