هيچ قومي نتوانست هويت ما را مخدوش کند

 
کاظم هژيرآزاد در گفتگو با ميراث آريا(chtn) نمايش منشور کوروش و برگزاري اين نوع نمايشگاهها را بيانگر توسعه مراودات فرهنگي ايران با ساير کشورها دانست و امانت گرفتن اين اثر فاخر هر چند براي يک مدت کوتاه را مثبت تلقي کرد.

وي منشور کوروش و کتيبه‌هاي موجود در نقاط تاريخي مختلف کشور را بيانگر هويت تاريخي ايران دانست و گفت: جهانيان بايد از نمايش منشور کوروش به عنوان يک فرصت استفاده کنند و بيشتر به فرهنگ غني ما ايرانيان پي ببرند.

اين هنرمند سينما و تلوزيون افزود:ايران نه تنها يک کشور تازه به دوران رسيده نيست بلکه تمدني با سابقه بيش از هفت هزار سال را در دل خود جاي داده است.

وي با اشاره به اينکه اتفاقات و حوادث بسياري در اين سرزمين رخ داده است بيان داشت: در تاريخ آمده است که بارها يونانيان و رومي‌ها خواستند هويت ما را مخدوش کنند، مغولها حمله کردند، نيشابور را با خاک يکسان کردند ولي هيچ يک نتوانستند تاثير منفي بر فرهنگ ما بگذارند.

بازيگر سريال مختارنامه با بيان اينکه اکنون چه بخواهيم و چه نخواهيم دنيا بايد ما را بشناسد يادآورشد: در اين ميان دنيا، ايران را نه فقط به پيشرفتهاي اخيرش بلکه به سعدي، حافظ و فردوسي‌اش مي‌شناسد.

اين هنرمند تئاتر تنها آثار تاريخي را ملاک براي شناسايي ايران به جهان عنوان نکرد و گفت: بسياري از جاذبه‌هاي گردشگري کشور مي‌توانند پاي بسياري از گردشگران خارجي را به ايران باز کنند.

هژيرآزاد تاکيد کرد: حالا اگر بيايند و ما را تحريم کنند ما بايد از منافع بدست آمده از صنعت توريسم، دو برابر بيشتر از درآمدهاي نفتي درآمد کسب کنيم./