پاسخ ”کاظم هژیرآزاد” به نقدهایی که از جشن بازیگر شد

کاظم هژیرآزاد رئیس انجمن بازیگران به نقد هایی که از داوری یازدهمین جشن بازیگر شده پاسخ داد. 

 

 به گزارش دریافتی سایت ایران تئاتر از روابط عمومی خانه تئاتر، کاظم هژیر آزاد رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر در پی نقد هایی که به داوری یازدهمین جشن بازیگر شد، پاسخی را منتشر کرد که به شرح زیر است:
 شالوده برگزاری مراسم روز جهانی تئاتر، که یازده سال است به نام "جشن های خانه تئاتر"، به مناسبت روز جهانی تئاتر در اردیبهشت ماه با مشارکت انجمن های خانه تئاتر،  از سال۱۳۸۱ با پیشنهاد هیات مدیره خانه تئاتر مستقر در خانه هنرمندانپی ریزی شد.
فکربیرون آورد ن از حصار سالن و به معرض دید عموم و مشارکت مردم گذاشتن این آیین، آن هم نه در یک روز بلکه یک هفته، پیشنهاد آقای بهروز غریب پور، عضو هیات مدیره خانه تئاتر، و مدیر وقت مجموعه خانه هنرمندان بود.
اولین گرامی داشت روز جهانی تئاتردرفضای باز و بسته خانه هنرمندان توسط خانه تئاتر، با شرکت همه انجمن های موجود، دربهار سال ۱۳۸۱ انجام شد. دراین جشن انجمن بازیگران یکی از فعالترین انجمن‌ها در به ثمر رسیدن این برنامه بود.
هیات مدیره انجمن بازیگران درپی چند نشست با اندیشه  ارزیابی و داوری بازی های بازیگران تئاتر تهران در عرض  یک سال به پیشنهاد مهدی میامی موافقت کرد. اولین جشن بازیگر که همراه با داوری یکسال داوران انجمن با وجود عدم تجربه کافی در امر داوری و زلزله شهر تهران و آتش سوزی درتئاتر شهر، با سماجت و پافشاری تنی چند از فعالان انجمن هم چون علی بی غم، هوشمند هنر کار و راقم  سطور شامگاه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ برگزار شد وعلیرغم انتقادات مغرضانه حاسدان و نظر تنگان، بازتاب رسانه ای فوق العاده ای یافت و انجمن  مورد تشویق مدیر عامل خانه هنرمندان و هیات مدیره خانه تئاتر قرارگرفت و به پاس زحماتش،  تقدیرنامه رسمی با امضاء عزت الله انتظامی دریافت کرد.
دراین جشن برای اولین بار، موسسه اندیشه سازان به عنوان حامی مالی جشن پوستر و کاتالوگ مان را تهیه کرد و زنده یاد هانی بال الخاص ۹ اثر نفیس نقاشی خود را به برگزیدگان هدیه داد. و از آن پس با درس گرفتن از کاستی ها بدون دریافت کمک مالی دولتی، تنها به ابتکاروتفکرجمعی، ده سال است که هیات مدیره انجمن این مراسم برگزارمی کند.
از برگزاری این جشن و این مسابقه چند هدف داشتیم.
نخست، زنده نگه داشتن نام تئاتر، و شرکت فعال در آیین روز جهانی تئاتر بوده، هست و خواهد بود.
دوم ، سالی یک بار به این بهانه هم که  شده دور هم جمع بشویم. زیرا جمع شدن دورهم این شرایط بسیار مشکل است. یکدیگر را ببینیم. از حال هم باخبر شویم.
سوم هم با ادامه کاری و پیدا کردن اصول درست، به مرور زمان در ارتقاء سطح کیفی بازیگری تاثیر بگذاریم.
در رسیدن به هدف اول و دوم شک ندارم که موفق بودیم . با تجاربی که به دست آورده ایم هر سال بهتر ازسال پیش بوده.  اما در مورد ارتقاء سطح کیفی بازیگری باید اعتراف می کنم که خیر هنوز راه درازی در پیش رو داریم. اما ایمان دارم که برای کامل‌ترو کم ایراد تر شدن این داوری باید راه یابی جامعی بکنیم. هنوز به ایده های مطلوبی که داشتیم نرسیده ایم. اما خرسندم که جشن بازیگر و در کنار آن داوری بازیگری، چنان اعتباری کسب کرده و چنان مورد توجه و حساسیت دوستانمان قرار گرفته که ما را موظف می کند حتما تدابیر عاجل تربه اصلاح کارمان بیاندیشیم . خوش خیالی است اگر تصورکنیم که کارمان نقص ندارد با این که باوردارم که کار کوچک هم کار است ولی اعتقاد دارم که همه ی  کارهای بزرگ در تمرین و ادامه کاری، تجزیه و تحلیل وتشریک مساعی و خرد جمعی رفع نقص می شود. شاید دوستان منتقد ندانند، در همین راستا آیین نامه داوری جشن چند بار مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و هنوز هم هیچ یک از ما ادعای درستی مطلق آن را نداریم.
 مسئول هیات داوران ۱۳۹۲طرح جدیدی ارائه داد که ما آن را هم با نرمشی اصولی پذیرفتیم و به آزمون گذاشتیم که هنوزمنتظر بازخورد آن هستیم. اگرمشکلات درون گروهی سال گذشته اجازه می داد، قصد داشتیم آیین نامه داوری جشن را با نظر و دیدگاه های صائب دوستان صاحب نظر اصلاح و تکمیل کنیم. بنابراین اصلاح آیین نامه داوری در دستور کار عاجل انجمن قرار دارد و به زودی فراخوان اصلاح از سوی دبیرخانه دائمی جشن بازیگرداده خواهد شد.
از همان ابتدای طرح داوری یکسال تلاش بازیگران بدون داشتن بودجه ، از نظربرخی از دوستان خود هیات مدیره انجمن بازیگران به علت مشکلات و نداشتن بودجه  امری محال و نشدنی به نظر می‌رسید، آن ها معتقد بودند پول می خواهد. اما اکثریت معتقد بودند زمانی که هیات مدیره خانه تئاتر و هیات مدیره های انجمن ها سال ها است که  بدون حقوق و بی چشمداشت تلاش صنفی  می کنند، پس هستند دوستانی که بدون چشمداشت مالی این داوری را برای انجمن خودشان به انجام برسانند. در واقع این حرکت نوعی  آزمون بود و هنوز هم هست.
دوستان و همکاران عزیز، ما درصلاحیت و توانمندی هیچ یک از داوران خود تردید نداریم. ترکیب داوران ما ترکیب قابل قبولی از همکاران پیشکسوت ونیروهای جوان و فعال بوده است که بی چشمداشت در سرما و گرما و خانم ها در شب های دیرهنگام این شهر شلوغ ، و(‌در برابر چه که افتد و دانی)از خود گذشتگی کرده و از نمایش ها دیدن کرده اند. آن ها نشان دادند که در این برهه از زمان از چنان همت والایی برخوردارند که برایشان پول تنها معیار ارزش ها نیست. انجمن قدر تک تک این دوستان همکار را می داند و دست تک تکشان را می بوسد و از ایشان سپاسگزاراست. آرزومندم  بتوانیم این داوران وداورانی که تا کنون مشغله کاری شان اجازه ی همکاری با ما را نداده است با تامین بودجه با خودهمراه کنیم. درسال گذشته هیات مدیر انجمن تمام هم خود را مصروف گرفتن حامی از بخش خصوصی کرد تا بودجه فعالیت های لازم یکسال انجمن را تامین کند، که نتایج آن را در جشن بازیگر با حضور شرکت سامسونگ ملاحظه کردید. اکنون درصدد هستیم این همکاری را با حامی و یا حامیان ادامه داده، شان و منزلت مراسم خود را از نظر کمی و کیفی  بالا ببریم. اما این مهم ، بیش ازهر چیز حسن نیت و برخورد دوستانه و دلگرم کننده وپشتگرمی همکاران خودمان را میطلبد.
ازهمان آغاز داوری های نخستین، دچار مشکل بودیم؛گاه آیین نامه مدونمان کمک می کرد اما گاه ارواح و سلیقه های گوناگون و کمی تجربه در این امر، راه را بر اجرای آیین نامه سد می کرداما سرانجام با نشست هاو گفتگوهای گاه نفس گیر، به نتیجه می رسید . خب بدیهی است که هم بازتاب مثبت داشته باشد و هم منفی. اما در مجموع، ما را برای اجرای بهتر این داوری آبدیده تر و توجه و حساسیت های اهالی بازیگریما را برای ادامه راه مصمم ترمی کرد.
اکنون دوستان منتقد عزیز، شما حق دارید نظر بدهید. حتی مخالفت کنید. ضمن احترام به نظرات شما که عضو محترم انجمن خود ما هستید یا آن دوستانی که عضو انجمن ما  نیستید ولی همکار ما هستید، تقاضا دارمبیایید انصاف را در گویش هامان رعایت کنیم. خود زنی نکنیم.از کلی گویی اجتناب کرده، مشخص صحبت کنیم. شان همکاران خودمان را حفظ کنیم.  داوران  انجمن ما همکاران خودمان هستند.شایسته نیست آن ها را زیر ضرب برده ، ضایع کنیم با سخن غیر مستقیم و کنایه آمیز اجرشان را ضایع کنیم وتلاش یکسالشان را زیر سوال ببریم وخلاصه دشمن را شاد کنیم.