سیروان در ادامه قصه پس از فریب خوردن، کامران را فراری می دهد.

کاظم هژیرآزاد بازیگر نقش سیروان در سریال هوش سیاه2 در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص انتخاب خود برای ایفای این نقش گفت: من از سال 1363 با آب پرور‌آشنایی دارم، از همان زمانی که من د‌ر آموزشگاه درس می خواندم.آب پرور هم در آن آموزشگاه تعلیم هنر و بازیگری می دید که بعد از آن به سراغ فیلمسازی رفت.

وی در ادامه افزود: از آن زمان آب پرور من را می شناخت ولی شانس همکاری با وی را نداشتم اما دو سال پیش پس از آشنایی در یک جلسه تئاتر، با یاد خاطرات گذشته، از من برای ایفای نقش در این سریال دعوت کرد.

وی در خصوص ویژگی های نقش خود اظهار داشت: سیروان مرد انتشاراتی است که عمر خود را در کتاب و خرید نشر آن گذرانه ولی در یک بحران اقتصادی بدلیل کشیدن چک بی محل به زندان می افتد.

هژیرآزاد اضافه کرد: سیروان مردی آرام، ساده و خانواده دار است و در وادی خلاف و دردسر نمی چرخد و تنها می خواهد دوران زندانی خود را راحت طی کرده و به دنبال کار و زندگی خود برود اما کامران بهترین فرصت را از این آدم ساده و هنرمند می کند.

هژیرآزاد در ادامه قصه را اینگونه عنوان کرد: کامران که فردی زیرک و هوشیار است به دست عوامل خود، خانواده سیروان را پیدا کرده و او را تهدید می کند که باید با او همکاری کند که بعد از فرار کامران از زندان رئیس زندان متوجه فریب خوردن سیروان می شود.

وی بیان کرد: خوشبختانه آب پرور به همراه برادرش که تدوین این سریال را بر عهده دارد با سازماندهی خوب، پلان های مقطع، ساختار جذابی را به وجود آورده به گونه ای که انگار تماشاگر فیلم آمریکایی تماشا می کند.

وی خاطر نشان کرد: هوش سیاه از کارهای مناسب پلیسی است که ارزش دیدن را دارد.