روزنامه شرق مورخ دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۸۳ شماره ۲۳۸

تئاتر در شرق

مجید توکلی:دیروز بعدازظهر «کاظم هژیرآزاد» به همراه فرهاد اصلانی میهمان روزنامه شرق و گروه ادب و هنر بودند. «هژیرآزاد» در حال حاضر جزء هیات مدیره خانه تئاتر و هیات مدیره انجمن بازیگران است. وی مستقیم به اتاق گروه فرهنگ و هنر آمد و به همراه فرهاد اصلانی و حسن محمودی «دبیر گروه تئاتر و تلویزیون» مشغول بحث در مورد خانه تئاتر و مشکلات روز تئاتر شدند که متاسفانه هیچ وقت قابل حل نیست. هژیرآزاد که از آن دسته از مسئولانی است که به شدت طرفدار تئاتر و بازیگران این حرفه و هنر است گفت: ما وقتی می گوییم هنرمندان گل سر سبد جامعه هستند و مهندسان روح هستند، خب بیاییم از این گل ها استفاده کنیم چرا ریشه اش را می زنیم. در ادامه هژیرآزاد وارد بحث مدیریت و شورایی شدن خانه تئاتر شد. تقریبا می شد متوجه شد که او مخالف این قضیه است.  در ادامه «فرهاد اصلانی» گفت: به احتمال زیاد در جشنواره فجر مشخص خواهد شد که خط سیر این گروه چگونه و به چه شکل است.

هژیرآزاد در پاسخ به سوالی درباره جشن بازیگر گفت: حرکت بسیار خوبی بود که از طرف انجمن بازیگران مطرح شد و شکل گرفت. اتفاقا دوشنبه هم جلسه ای با داوران سال ۸۳ داریم که مقررات و دیدگاه هایی که باید در نگاه خودشان به بازیگران امسال اعمال کنند گفته خواهد شد تا ببینیم سال آینده بازیگران برتر چه کسانی هستند.

حضور هژیرآزاد در شرق به خاطر حضور فرهاد اصلانی بود. چون مصاحبه ای با وی در هفته گذشته انجام شده بود او برای خواندن مصاحبه اش به شرق آمده بود و...

مصاحبه مفصل با فرهاد اصلانی در هفته آینده در صفحه هنر چاپ خواهد شد.