آلبوم خانوادگی

نویسنده وکارگردان : محمد رحمانیان

تاریخ پخش :شبکه اول سیما

در نقش : کارگردان هالیوودی