رهایم نکن

سریال: نوشته و کارگردانی محمد مهدی عسگرپور

 تهیه کننده: علی پورکیانی

 

امین تارخ ، فریبا متخصص ، محمدرضا هدایتی ، مریم بوبانی ، مارال فرجاد ، نیما شعبان نژاد ، دنیا مدنی ، بابک بهشاد ، علی استادی ، معصومه قاسمی پور ، شیرین آقاکاشی ، رحمان باقریان ، کاظم هژیر آزاد ، حسین ملکی و ... بازیگران سریال رهایم نکن را تشکیل میدهند.