رستم و سهراب اجرای دوم در تالار وحدت سال 1386با تغییر بازیگران

نوشته : حکیم ابولقاسم فردوسی

طراح و کارگردان: رسول تجفیان

طراح صحنه و لباس: نسرین شریعتی

مکان اجرا: تالار وحدت 1386

بازیگران:

کاظم هژیرآزاد.  مریم رحیمی ،ناصر بنایی. فرهاد تجویدی. بهروز عنایتی. انوش معظمی. شهرام نجاتی. محمد علی حسینعلی پور. سمیرا حسن پور. هادی فرشچی. محمد گلگونی. ناصر شیر محمدی. مهران رمضان نیا. ایرج خاموشی. نادر نوری زاده بهمن ایرانشاهی اصغر شریعتی.