در منطقه جنگی

کارگردان: اسماعیل شنگله

  بازیگران:  کاظم بلوچی - کاظم هژیر آزاد - سهراب سلیمی - مجتبی یاسینی - مهدی سلطانی - حسن خاکپور - داریوش شافی - امیر حسین آهنین جان - محمدرضا غفاری

تهیه کننده: علی اصغر آزادان - جواد ظهیری