سلمانی شهر سویل

اثر بومارشه

کارگردان : مصطفی اسکویی

کارگردان فنی : کاظم اخوان

ضبط سال ۱۳۴۹

پخش ۱۳۵۰ ششم فروردین

بازیگران :

مصطفی اسکویی در نقش فیگارو

سودابه اسکویی در نقش رزین

شهرام امینی در نقش کنت

کاظم هژیرآزاد در نقش بارتولو

فریدون خطابخش در نقش بازیل

رسول نجفیان در نقش آشپز

داوود زارع در نقش کمک آشپز

داود محمدی در نقش محضر دار