نویسنده : یاسمینا رضا

کارگردان: علیرضا کوشک جلالی

شبکه ۴ سیما ۱۳۹۶

بازیگران: الهام پاوه نژاد ، بهاره رهنما، بهنام تشکر، کاظم هژیرآزاد