بی همگان

کارگردان : اصغرهاشمی و بهرنگ توفیقی

 

ازیگران[ویرایش]

 

 

بازیگر نقش توضیحات
مهدی سلطانی سروستانی مهرداد یوسفیان پدر الناز
محمد صادقی امیرعلی مسلمی نامزد سابق الناز
میترا رفیع الناز یوسفیان دختر مهرداد
کاظم هژیرآزاد قاسم مسلمی پدر امیرعلی
کاوه خداشناس عرشیا خسروی مدیر داخلی کارخانه مهرداد یوسفیان
سمیرا حسن‌پور مریم زن سابق اصلان،زن امیرعلی
نسرین بابایی ریحانه مادر امیرعلی
سپند امیرسلیمانی رضا همسر فاطمه
زهره فکورصبور مهشید زن مهرداد
کمند امیرسلیمانی مهشید زن مهرداد
مسعود شریف کرامت پدر اصلان
مهدی ماهانی اصلان دوست امیرعلی
جلیل فرجاد مجتبی برادر ناتنی مهرداد
داریوش سلیمی حیدری  
محمدهادی قمیشی دایی رحمان دایی امیرعلی
مهسا باقری فاطمه خواهر امیرعلی
سلمان خطی ابراهیم کارگر کارخانه مهرداد یوسفیان
افسانه ناصری ماهرخ زن مجتبی
علیرضا درویش شاپور دوست اصلان
علی کاظمی خلیل کارگر کارخانه مهرداد یوسفیان
علیرضا نعمت‌اللهی بهرام گوهران شریک مهرداد یوسفیان
بردیا دیانت پویان گوهران برادر کوچک بهرام گوهران
مهدی احدی مانی یوسفیان پسر مهرداد
امیرحسین آصفی    
بهنام مؤمنی    
یاسین مسعودی    
علی جلالی    
مریم اصفهانی    
علی‌اصغر رضایی   بازپرس
دانیال جعفری میثم پسر اصلان
رستا رحیمیان    
تیارا عسکری  

ازیگران[ویرایش]

 

بازیگر نقش توضیحات
مهدی سلطانی سروستانی مهرداد یوسفیان پدر الناز
محمد صادقی امیرعلی مسلمی نامزد سابق الناز
میترا رفیع الناز یوسفیان دختر مهرداد
کاظم هژیرآزاد قاسم مسلمی پدر امیرعلی
کاوه خداشناس عرشیا خسروی مدیر داخلی کارخانه مهرداد یوسفیان
سمیرا حسن‌پور مریم زن سابق اصلان،زن امیرعلی
نسرین بابایی ریحانه مادر امیرعلی
سپند امیرسلیمانی رضا همسر فاطمه
زهره فکورصبور مهشید زن مهرداد
کمند امیرسلیمانی مهشید زن مهرداد
مسعود شریف کرامت پدر اصلان
مهدی ماهانی اصلان دوست امیرعلی
جلیل فرجاد مجتبی برادر ناتنی مهرداد
داریوش سلیمی حیدری  
محمدهادی قمیشی دایی رحمان دایی امیرعلی
مهسا باقری فاطمه خواهر امیرعلی
سلمان خطی ابراهیم کارگر کارخانه مهرداد یوسفیان
افسانه ناصری ماهرخ زن مجتبی
علیرضا درویش شاپور دوست اصلان
علی کاظمی خلیل کارگر کارخانه مهرداد یوسفیان
علیرضا نعمت‌اللهی بهرام گوهران شریک مهرداد یوسفیان
بردیا دیانت پویان گوهران برادر کوچک بهرام گوهران
مهدی احدی مانی یوسفیان پسر مهرداد
امیرحسین آصفی    
بهنام مؤمنی    
یاسین مسعودی    
علی جلالی    
مریم اصفهانی    
علی‌اصغر رضایی   بازپرس
دانیال جعفری میثم پسر اصلان
رستا رحیمیان    
تیارا عسکری