جاده آسمان

تله فیلم

کارگردان : کامبیز کاشفی

تهیه کننده : مهدی گلی زاده