کالیگولا

نویسنده : آلبر کامو

کارگردان : قطب الدین صادقی

شبکه چهار سیما

در نقش : هلیکون

بازیگران : مجید مظفری.كاظم هژير آزاد، ناصر آشوري، نعمت اسداللهي، آزیتا حاجیان.محمود بنفشه خواه . رضا مسروری. علی زرینی.عباس وفایی. هوشنگ قوانلو.وو