کارگردان: مهدی فخیم‌زاده

 بازیگران:

مهدی فخیم زاده، ابوالفضل پورعرب، اکبرزنجانپور، داوود رشیدی، عبدلحسین گیل ، فتحعلی اویسی، افسانه اویسی، فریده صابری، عنایت شفیعی، عباس امیری، عباس امیری، عباس امیری ، هادی مرزبان، سیروس ابراهیم زاده ، ناصر آقایی، صدرالدین حجازی ، غلامرضا طبا طبایی ، کاظم هژیرآزاد، نادر رجب پور، حسین خانی بیک ، حبیب دهقان نسب. پرویز شاهین خو، رامسین کبریتی.