کارگردان : شاهین باباپور

بازیگران: حسین توشه، کاظم هژیرآزاد، ‌حسین خانی‌بیگ، زویا امامی، شهرام ابراهیمی، سعادت‌الله همت‌زاده، یعقوب غفاری،‌ نازنین دل رابد، مهدی حسام‌ذاکری و محمد برسوزیان.