نویسنده و کارگردان علاءالدین رحیمی

در نقش خلیفه عباسی

در این صحنه با حسین محب اهری (وزیر)

بازیگران:

کاظم هژیرآزاد. جلیل فرجاد. حسین محب اهری. بهمن روزبهانی.علی اوسی وند.