بازیگران : اسماعیل محرابی - حمید مهرآرا - صادق هاتفی - فریبا متخصص - کاظم هژیرآزاد - مهرانه مهین ترابی - اردلان شجاع‌کاوه - حسین رجایی‌دوست - سهراب سلیمی