پایان بازی

تله فیلم . پخش شبکه یک سیما

کارگردان کاظم معصومی

نویسنده : ناصر سجادی حسینی و؟

براساس نوشته ای از فرد ریش دورنمات

 بازیگران:
مسعود رایگان، بابک حمیدیان، کاظم هژیر آزاد، مجید شهریاری، فرامرز روشنایی، داوود ولی پور، فرهاد مهدوی، لقمان نظیری و…

 

Download F