نیش

محصول سال ۱۳۷۳

تهیه کنندگان : حسین فرح بخش . عبدالله علیخانی

کارگردان: همایون اسعدیان

بازیگران:

جمشید هاشمپور

ابوالفضل پورعرب

غلامحسین لطفی

حسن رضایی

ثریاحکمت

احمد قدکچیان

رضا کرم رضایی

کاظم هژیرآزاد

طیب شرافتی

رضا مرادیان

محمد سعید فرح بخش

فرحناز مهر

رفیع مدد کار

سیامک قدکچیان

محمود حاتمی

محمد رضا گوهر منش

حسین احدی

عزت الله رستمی

حسین غیابی

حسین میرزایی

اکبر رشیدی

عباس پورهاشمی

علی اژدری

امین ابراهیمی

و......