قافله  ۱۳۷۱ محصول پویا فیلم . حسین فرحبخش و عبدلله علیخانی .

 

بازیگران: