کارگردان : همایون اسعدیان

تولید سال ۱۳۸۵

 

بازیگران: محمد متوسلانی . حسین یاریار. غلامحسین لطفی. محمد برسوزیان. امیر حسین صدیق. زیبا بروفه. اکبر عبدی . اردشیر رشیدی. کاظم هژیرآزاد. محمود بصیری. مهرنوش طبیعی. روح لله مفیدی. اکبر دودکار. پروین سلیمانی. مهری ودادیان. مهدی طاهری. محمد رضا ایزدی. پرویز رفیقی. ماندانامعلمیان. پرویز شکری. علی کشانی جمشید داهول. اکبر احمدی. حسین رضایی. شاهپور کلهر.و.............