چاپ

 کارگردان:داریوش فرهنگ
نویسنده : فریدون فرهودی
تاریخ اکران : 1379