چاپ

کارگردان :بهرام کاظمی

سال تولید: ۱۳۷۳

در نقش : اکبر راننده خلاف 

بازیگران

 1. چنگیز وثوقی
 2. منوچهر حامدی
 3. محمد سادات ابهری
 4. امراله صابری
 5. زیبا نادری
 6. پروین سلیمانی
 7. محمدرضا فروتن
 8. فرحناز منافی ظاهر
 9. علی اصغر گرمسیری
 10. کاظم هژیرآزاد
 11. بهروز پیروزیان
 12. بهمن دان
 13. ساناز سماواتی