چاپ

 

ابراهیم وحیدزاده

سال تولید: ۱۳۷۱

 کارگردان (1)

ابراهیم وحیدزاده

 بازیگران (45)

 امین تارخ

سعید خوشدل

 ثریا قاسمی

 شیوا خنیاگر

 سیروس ابراهیم‌زاده

 منوچهر حامدی

 هرمز هدایت

 عبدالرضا فیاضی

 جهانگیر فروهر

 منصور والامقام

خدا ویسی

 لوریک میناسیان

محمد ابهری

اکبر قدمی

 رضا بنفشه‌خواه

داوود آریا

کاظم هژیرآزاد

غلامحسین صالحیار

خدیجه اسدخانی

گرشاسب کیانبخت

محمود دانشمندی

محمود بنفشه‌خواه

هوشنگ قوانلو

محسن متین

عیسی صفایی

محمود بصیری

سیاوش ظهیرالدینی

کریم قربانی

عزیزاله سرانجامی

ابراهیم عباسعلی‌زاده

سید جواد‌زیتونی

بهروز پیروزیان

نبی اله فلاح مراد